ההצעות הטובות ברשת
נמצאות פה באתר
במיוחד בשבילך!

איך אני מקבל תשלומים מתוכנית השותפים?
WEB-AFF היא הכלי של המפרסם והשותף לשתף פעולה בצורה המיטבית.
באמצעות קודי מעקב WEB-AFF מזהה תוכניות פרסום שהשותף הטמיע במדיה שלו, ואת הגולשים והרכישות שבוצעו כתוצאה מתוכניות הפרסום הללו.
את התשלום הסופי המועבר לשותף מחשבים במדויק באמצעות התגמול הראשוני שהוגדר ע"י המפרסם בתוכנית הפרסום.

אנחנו ב WEB-AFF  דואגים להעביר את התשלומים לשותפים ב….

ב WEB-AFF  החלטנו כי אנחנו רוצים כי השותפים יהיו מוגבלים רק בעמלה מינימלית של 100 ש"ח. במקרה בו בחודש מסויים סך העמלות להן זכאי השותף נמוך מ 100 ש"ח , יתבצע התשלום בחודש שבו סך העמלות יגיע לסכום המינימלי. כמובן שהעמלה המחושבת מצטברת ואינה נפגעת כתוצאה מחודש "חלש".

מה לגבי אמינות?
אנחנו ב WEB-AFF מאמינים בשקיפות מלאה עם כלל לקוחותינו , שותפים ומפרסמים כאחד. מכיוון שסמנו לנו כמטרה לפתח תוכנית שותפים איכותית, מקצועית ועניינית אלה הם הערכים המובילים אותנו בעשייה היום יומית.
מערכת WEB-AFF מאפשרת לכם כשותפים וכמפרסמים במערכת לקבל אספקת מידע באופן המדוייק ביותר- באופן שקוף לחלוטין. WEB-AFF היא מערכת עצמאית אותה פיתחנו כך שתעביר באופן מיידי עמלות לתשלומים לשותפים. ואנחנו ב WEB-AFF ערבים לביצוע תשלומים מלא של העמלות המגיעות מביצוע רכישות באתר הקצה.

Categories