ההצעות הטובות ברשת
נמצאות פה באתר
במיוחד בשבילך!

איך אני מרוויח מתוכנית פרסום?
כל תוכנית פרסום מוגדרת באופן שונה, והרווחים הם בהתאם לתנאים שהוגדו בתוכנית הפרסום.
בכל הפנייה של גולש מהמדיה שלכם לאתר השותף נשתלת Cookie בדפדפן הגולש. ה Cookie מאגדת את מועד ההפניה, פרטי האתר הפנה – המידע החשוב עבורך, זמן גלישה וביצוע פעולות באתר הקצה.
אם הגולש ביצע הרשמה, רכישה או הזמנה אתם מקבלים עמלות באופן מיידי בעבור ביצוע העסקה.
במקרה בו הגולש לא ביצע פעולה מתאימה, אך רק לאחר יום חזר לאתר הקצה וביצע פעולה,
ה Cookie תאפשר למערכת WEB-AFF  לזהות אותו כגולש אותו אתם הפנתם, ובכך להעביר לכם עמלות בגין עסקה!
בתוכנית הפרסום אתם תמצאו את התנאים לקביעת אורך החיים של Cookie. כלומר, את משך הזמן בו גולש שהפנתם נשאר כגולש שלכם גם אם ביצע רכישות לאורך זמן רב.

איזה כלים נוספים אתם מציאים?
WEB-AFF מציעה לשותפים מגוון כלי ניהול ושיווק אשר נועדו לשפר את הרווחים מתוכנית השותפים.

איך אני מקבל תשלומים מתוכנית השותפים?
WEB-AFF היא הכלי של המפרסם והשותף לשתף פעולה בצורה המיטבית.
באמצעות קודי מעקב WEB-AFF מזהה תוכניות פרסום שהשותף הטמיע במדיה שלו, ואת הגולשים והרכישות שבוצעו כתוצאה מתוכניות הפרסום הללו.
את התשלום הסופי המועבר לשותף מחשבים במדויק באמצעות התגמול הראשוני שהוגדר ע"י המפרסם בתוכנית הפרסום.

אנחנו ב WEB-AFF  דואגים להעביר את התשלומים לשותפים ב….

ב WEB-AFF  החלטנו כי אנחנו רוצים כי השותפים יהיו מוגבלים רק בעמלה מינימלית של 100 ש"ח. במקרה בו בחודש מסויים סך העמלות להן זכאי השותף נמוך מ 100 ש"ח , יתבצע התשלום בחודש שבו סך העמלות יגיע לסכום המינימלי. כמובן שהעמלה המחושבת מצטברת ואינה נפגעת כתוצאה מחודש "חלש".

מה לגבי אמינות?
אנחנו ב WEB-AFF מאמינים בשקיפות מלאה עם כלל לקוחותינו , שותפים ומפרסמים כאחד. מכיוון שסמנו לנו כמטרה לפתח תוכנית שותפים איכותית, מקצועית ועניינית אלה הם הערכים המובילים אותנו בעשייה היום יומית.
מערכת WEB-AFF מאפשרת לכם כשותפים וכמפרסמים במערכת לקבל אספקת מידע באופן המדוייק ביותר- באופן שקוף לחלוטין. WEB-AFF היא מערכת עצמאית אותה פיתחנו כך שתעביר באופן מיידי עמלות לתשלומים לשותפים. ואנחנו ב WEB-AFF ערבים לביצוע תשלומים מלא של העמלות המגיעות מביצוע רכישות באתר הקצה.

מישהו אמר חבר מביא חבר?
אתם הצטרפתם ואתם מרוצים. אם יש לכם שותפים, עסקים, חברים או לקוחות שאתם חושבים למתאימים המליצו עלינו.
אנחנו מעוניינים להרחיב את תוכנית השותפים WEB-AFF כך שתכיל מגוון רחב ככל הניתן של אתרי תוכן ועסקים איכותיים.  ולכן אנחנו מציעים לשותפים להטמיע את קוד תוכנית השותפים של WEB-AFF גם באתר שלכם.
כשותף מלא של WEB-AFF אתם תקבלו עמלות נוספות המגיעות לכל שותף שיצטרף למערכת WEB-AFF דרך המדיה שלכם!

Categories